График на курсовете на БТШФ през 2022 г. Добре дошли!

 

График на курсовете 1. КУРС УЕФА "ПРО" лиценз - 8-ма група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

05.01.2022 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

25.01.2022 г.

1

Групова практика

(микро група - 5 човека)

Във ФК на един от групата

31.01.2022 г.

7

Групова визита

 

В чуждестранен ФК

07.02.2022 г.

3

Модул 12- лице в лице

УМЦ-София

14.02.2022 г.

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

08.03.2022 г.

1

Групова практика

(микро група – 5 човека)

Във ФК на един от групата

14.03.2022 г.

3

Модул 13 - лице в лице

В избран ФК

21.03.2022 г.

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

05.04.2022 г.

1

Групова практика

(микро група - 5 човека)

Във ФК на един от групата

25.04.2022 г.

2

Модул 14

Крайно оценяване

УМЦ - София

и в собствения клуб

 

График на курсовете 2. КУРС УЕФА "А" лиценз - 31-ва група

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

30. 03. 2022

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ - София

04. 04. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

20. 04. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

27. 04. 2022

3

Модул 2 - лице в лице

УМЦ - София

02. 05. 2022

49

Индивидуална практика

В собствения клуб

25. 05. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

20. 06. 2022

3

Модул 3 - лице в лице

УМЦ - София

27. 06. 2022

49

Индивидуална практика

В собствения клуб

13. 07. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

15. 08. 2022

3

Модул 4 - лице в лице

УМЦ - София

22. 08. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

31. 08. 2022

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

12. 09. 2022

3

Модул 5 - лице в лице

УМЦ - София

19. 09. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

29. 09. 2022

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

10. 10. 2022

3

Модул 6 - лице в лице

УМЦ - София

17. 10. 2022

14

Индивидуална практика

В собствения клуб

31. 10. 2022

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

09.12. 2022

2

Модул 7

Крайно оценяване

УМЦ - София

и в собствения клуб

 

 

График на курсовете 3. КУРС УЕФА "В" лиценз - 44-та група

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

31. 03. 2022

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ - София

04. 04. 2022

14

Индивидуална практика

В собствения клуб

13. 04. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

18. 04. 2022

3

Модул 2 - лице в лице

УМЦ - София

26. 04. 2022

34

Индивидуална практика

В собствения клуб

18. 05. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

30. 05. 2022

3

Модул 3 - лице в лице

УМЦ - София

06. 06. 2022

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

22. 06. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

04. 07. 2022

3

Модул 4 - лице в лице

УМЦ - София

11. 07. 2022

49

Индивидуална практика

В собствения клуб

14. 07. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

29. 08. 2022

3

Модул 5 - лице в лице

УМЦ - София

05. 09. 2022

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

21. 09. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

03. 10. 2022

3

Модул 6 - лице в лице

УМЦ - София

10. 10. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

31. 10. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

14. 11. 2022

2

Модул 7

Крайно оценяване

УМЦ - София

и в собствения клуб

 

 

График на курсовете 4. БФС "С" лиценз КУРС -62-ра група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

29. 03. 2022

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ - София

04. 04. 2022

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

20. 04. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

09. 05. 2022

3

Модул 2 - лице в лице

УМЦ - София

16. 05. 2022

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

25. 05. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

27. 06. 2022

3

Модул 3 - лице в лице

УМЦ - София

04. 07. 2022

49

Индивидуална практика

В собствения клуб

14. 07. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

22. 08. 2022

3

Модул 4 - лице в лице

УМЦ - София

29. 08. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

07. 09. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

19. 09. 2022

3

Модул 5 - лице в лице

УМЦ - София

26. 09. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

29. 09. 2022

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

04. 11. 2022

2

Модул 6

Крайно оценяване

УМЦ - София

и в собствения клуб

 

График на курсовете 5. УЕФА "В" КУРС ВРАТАРИ -1-ва група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

18. 08. 2022

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ - София

22. 08. 2022

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

01. 09. 2022

1

Групова практика

(микро група - 4 човека)

Във ФК на един от групата

26. 09. 2022

3

Модул 2 - лице в лице

УМЦ - София

03. 10. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

11. 10. 2022

1

Групова практика

(микро група - 4 човека)

Във ФК на един от групата

24. 10. 2023

3

Модул 3 - лице в лице

УМЦ - София

31. 10. 2022

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

09. 11. 2022

1

Групова практика

(микро група - 4 човека)

Във ФК на един от групата

21. 11. 2022

3

Модул 4 - лице в лице

УМЦ - София

28. 11. 2022

14

Индивидуална практика

В собствения клуб

30. 11. 2022

1

Групова практика

(микро група - 4 човека)

Във ФК на един от групата

22.12. 2023

2

Модул 5 – Крайно оценяване

УМЦ - София

и в собствения клуб

 

 

График на курсовете6. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ЛИЦЕНЗ "С"

Занимания

06-07.06.2022 г.

София

Занимания

05-06.12.2022 г.

София

 

  График на курсовете 7. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "В"

 

Занимания

08-09.06.2022 г.

София

Занимания

07-08.12.2022 г.

София

 

  График на курсовете 8. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "А"

Занимания

13-14.06.2022 г.

София

Занимания

12-13.12.2022 г.

София

График на курсовете 9. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА 'ПРО'

Занимания

15-16.06.2022 г.

София

Занимания

14-15.12.2022 г.

София

 

График на курсовете10. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ФУТЗАЛ

Занимания

12-13.07.2022 г.

София

 

  График на курсовете 11. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – БФС-Вратари "В" и "А" ниво

Занимания

14-15.07.2022 г.

София

Занимания

20-21.12.2022 г.

София

 

  График на курсовете 12. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – кондиционни треньори

Занимания

16-17.02.2022 г.

София

Занимания

20-21.12.2022 г.

София

 

График на курсовете 13. УЕФА "В" КУРС ВРАТАРИ трансформация-2-ра група

Занимания

16–18.05. 2022 г.

София

 

График на курсовете 14. УЕФА "В" КУРС ВРАТАРИ трансформация-3-та група

Занимания

07-09.09. 2022 г.

София

 

График на курсовете 15. ИЗПИТИ

 

Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",Вратари

18.02.2022 г.

София

Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",Вратари

11.07.2022 г.

София

Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А" ,УЕФА"ПРО",Вратари

19.12.2022 г.

София

 

 

Внимание !!!
Информация за провеждането на всеки курс ще бъде публикуванав в детайли на сайта на БТШФ своевременно. При извънредни обстоятелства е възможна промяна в графика от Ръководството на БТШФ. Следете съобщенията в сайта на Треньорската школа.

Последни новини

 

Български Футболен Съюз Alliance of European Football Coache's Associations Union of European Football Associations Federation Internationale de Football Association

© 2012-2016 БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ.

Всички права запазени. Условия за ползване.

Уеб дизайн: WEBCO